BİLDİRİMLER

 
ÖZGEÇMY?:
1975 yylynda Zonguldak Ere?lide do?du.Ylk orta ve lise tahsilini Balykesirde tamamladyktan sonra Üniversite synavynda  CERRAHPA?A TIP FAKÜLTESYNi kazanmy? ve mezun olmu?tur.Bezmialem ünv Typ fakültesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlyk e?itimi tamamlamy?tyr.Çaly?malaryny Boyun fytyklary ve Sinir Syky?malary cerrahisi konularynda yo?unla?tyrmy?tyr. Halen özel hastane zemininde mesle?ini sürdürmektedir. Yurt içi ve yurtdy?y birçok yayyn ile kurs ve kongre katylymlary mevcuttur.